logoNZU2013 Na oba dotační tituly Státního fondu životního prostředí (SPŽP) jsme zpracovávali dohromady několik desítek projektů a žádostí o dotace na zateplení rodinných domů.

Zároveň jsme zpracovávali i projekty k obdobným dotačním titulům na zateplení veřejných budov.

zelena_usporam

Projekty Zelená úsporám a Nová zelená úsporám
%d