Technický dozor

Fundovaný a svědomitý odborný technický dozor při provádění stavby je zvláště v poslední době nezbytnou součástí provedení všech konstrukcí na stavbě v perfektní kvalitě. Technický dozor zároveň ohlídá dodržení dohodnutých cen i termínů.

S prováděním odborného technického dozoru na stavbách máme dlouholeté zkušenosti. Působíme v okresech Blansko, Svitavy, Žďár nad Sázavou a Brno.

Zajišťujeme:

 • odborné vedení stavby nutné při provádění stavby svépomocí
 • odborný technický dozor u veřejně financovaných staveb
 • technický dozor investora u komplikovanějších  a rozsáhlejších staveb
 • kontrola rozpočtů a nabídek
 • zpracování zadávací dokumentace a výběrových řízení zakázek malého rozsahu (do 6 mil. Kč bez DPH), včetně vysoutěžení dodavatele

Udržujeme minimální možné ceny. Napište si o nezávaznou nabídku.

Technický dozor – reference:

 • Rekonstrukce opěrné zdi zámek Letovice, objem akce 15 mil. Kč
 • Inženýrské sítě v obci Kořenec, objem akce 3,5 mil. Kč
 • Inženýrské sítě v obci Křtěnov, objem akce 5 mil. Kč
 • Modernizace MŠ Olešnice, objem akce 8 mil. Kč
 • Přístavba administrativní budovy NOVIBRA Boskovice, objem akce 10 mil. Kč
 • Přístavba kuchyně veřejného stravování Letovice, objem akce 6 mil. Kč
 • Rozšíření závodu NOVIBRA Boskovice, rok 2015, objem akce 100 mil. Kč
 • Novostavba centrálního skladu TELURIA Skrchov, rok 2016-17, objem akce cca 65 mil. Kč
 • Inženýrská sítě a komunikace Rozseč, rok 2015, objem akce cca 5 mil. Kč
 • Rekonstrukce silnice III. tř. Olešnice – Křtěnov, objem akce cca 12 mil. Kč
 • Silážní žlab LEDEKO a.s. Letovice – Třebětín, rok 2016, objem akce 28 mil. Kč
 • Opěrná zeď Letovice – Obora, rok 2015, objem akce I.etapa 7 mil. Kč, 2016 II.etapa 15 mil. Kč
 • Vodojem Stvolová, rok 2016, objem akce cca 1,5 mil. Kč
 • Přístavba AB NOVIBRA Boskovice, rok 2016, objem akce cca 11 mil. Kč
 • Přístavba Tryskárny NOVIBRA Boskovice, rok 2016, objem akce cca 3 mil. Kč