Rodinné domy, bydlení, garáže

Zpracovávali jsme projekty pro povolení novostaveb i rekonstrukce několika rodinných domů v Letovicích, Brně, Popůvkách u Brna a Roubanině.

Objevilo se i několik zajímavých projektů garáží u rodinných domů v Brně, Ostopovicích a v podstatě podzemní garáž se zelenou střechou v Kunčině Vsi.

Jako již mnoho let, stále trvá naše spolupráce se společností Barvy a laky TELURIA Skrchov. Aktuálně jsme pro ně zpracovávali projekty úprav výrobních prostorů a rozšíření skladů, včetně uložení velmi hořlavých tekutých látek.
Dále jsme zpracovávali projekty pro změnu užívání stávajících výrobních hal na sklady v Hrušovanech u Brna, pro demolici souboru stávajících objektů v Brně na ulici Hybešova a změnu návrhu novostavby hasičské zbrojnice ve Vískách.

Stavební projekty 2023
%d