Stávající objekt se nachází  v obci Vísky v zastavěném území obce. V minulosti sloužil jako správní budova a následně byl přestavěn pro bydlení. Projekt řeší změnu návrhu stavby oproti projektu od jiného projektanta.

Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt do tvaru písmene L.   Hlavní uliční část je osazena o 1,4m výše než boční část. Terén je svažitý od silnice směrem severozápadním.

Předmětem zadávací dokumentace je příprava podkladů pro zpravování výkazu výměr a  zpracování změn stavby:

  • Změny dispozice ubytovacích jednotek
  • Změny v zastřešení objektu a celkovém vzhledu při zachování výšek hřebene
  • Změny materiálových řešení některých konstrukcí stěn, příček a stropů

3D

Penzion Vísky – přestavba, zadávací dokumentace
%d