sklad01Projektová dokumentace novostavby skladové haly se zděnou administrativní částí pro společnost Barvy a laky TELURIA s.r.o., Skrchov.

Celková zastavěná plocha objektu je cca 4500 m2. Řešena je jak celková logistika v objektu i mimo něj, tak stavebně-konstrukční řešení včetně požárně-bezpečnostního hlediska a dopadu stavby na její okolí.

Postupně byly zpracovávány jednotlivé stupně dokumentace:

  • Architektonická studie a funkční řešení
  • Projekt pro zpracování EIA
  • Projekt pro územní rozhodnutí
  • Projekt pro stavební povolení v rozsahu zjednodušené prováděcí dokumentace

Při výstavbě objektu jsme na něm zajišťovali technický a autorský dozor investora a pomáhali jsme se zajištění a koordinací jednotlivých subdodávek a specializací.

Expediční sklad TELURIA Skrchov
%d