Stávající bytový dům byl postavený v roce 1962. Jedná se o typový dům systému T01B s jedním podzemním podlažím (1.PP), třemi nadzemními (1.NP až 3.NP) a půdou pod konstrukcí šikmé střechy. Dům obsahuje celkem 18 bytových jednotek, společné komunikační a sklepní prostory.

Navrhované stavební úpravy zahrnují:

  • Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem z EPS, resp. minerální vaty včetně omítky.
  • Zateplení podlahy půdy vrstvou EPS.
  • Výměnu zbývajících dosud nevyměněných oken v domě (cca 4 byty + sklepy).
  • Rekonstrukci společných rozvodů elektro.
  • Nový hromosvod včetně nového zemnícího zařízení.

barvaC

Revitalizace bytového domu Olešnice
%d